FacebookJeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa
                  oraz
                          nas znajomym. Dziękujemy.
Zapraszamy na Forum. Opisz swoje przygody, poznawaj historię innych, informuj o oszustach, zadawaj pytania, bierz udział w dyskusjach i wymieniaj się swoim doświadczeniem.

Najistotniejsze elementy umowy wynajmu


Streszczę najistotniejsze elementy jakie powinna w swojej treści zawierać umowa wynajmu mieszkania.

1. Forma zawarcia umowy
Umowę wynajmu nie musi być zawarta w formie pisemnej. Jednak najbezpieczniej dla obu stron sporządzić ją na piśmie. Najemca mieszkania ma dowód iż umowa została zawarta i może domagać się swoich praw w przypadku oszustwa. Natomiast wynajmujący może określić na jaki czas umowa wynajmu mieszkania została zawarta. 
Jest to ważne gdyż w przypadku gdy umowa jest zawierana na czas dłuższy niż rok (nie w formie pisemnej, gdzie właściciel wynajmowanego mieszkania ustaliłby czas jej trwania) staję się zawartą na czas nieoznaczony.

2. Umowa powinna wynajmu mieszkania powinna zawierać:
    a. Dane stron umowy czyli najemcy i wynajmującego.
    b. Dane wynajmowanego mieszkania (adres, liczbę pomieszczeń, powierzchnię)
    c. Termin na jaki zostaje zawarta (czas oznaczony np. 6 mies., rok, 5 lat lub czas nieoznaczony.

Gdy gmina jest właścicielem wynajmowanego lokalu, umowa musi być zawarta na czas nieoznaczony 
(z wyłączeniem lokali służbowych i socjalnych).

    d. Wysokość czynszu, sposób i termin płatności.
    e. Kto płaci za tzw. media: woda, c.o., gaz, prąd, wywóz nieczystości.

Wynajmujący mieszkanie może pobierać opłatę za media od najemcy tylko w wypadku gdy najemca sam nie zawarł umowy z dostawcą tych usług.

3. Wysokość kaucji zabezpieczającej.
Kaucja nie może być wyższa niż dwunastokrotność miesięcznego czynszu ustalonego w dniu podpisania umowy. 

4. Dodatkowe ustalenia dotyczące użytkowania innych pomieszczeń np. piwnica. 

5. Zasady wypowiedzenia umowy.
Należy przywołać przypisy do ustaw określających te zasady: ustawa o ochronie praw lokatorów i Kodeksu cywilnego.

6. Miejsce i data sporządzenia umowy.

7. Własnoręczny podpis obu stron umowy.

Nie ma obowiązku rejestrowania umowy wynajmu mieszkania w urzędzie skarbowym, chyba że jest to umowa najmu okazjonalnego. 

Umowa dotyczy tylko lokali przeznaczonych do zamieszkania. Bez względu na jego wielkość. Nie są to jednak pomieszczenia przeznaczone do krótkiego pobytu osób, mieszczące się w hotelach, internatach, pensjonatach lub innych budynkach przeznaczonych do celów wypoczynkowych i turystycznych.

Artykuły tematycznie powiązane: 
Wstęp. Umowa najmu na zasadach ogólnych.
wyjaśnienie czym jest taka umowa i jakie przepisy definiują jej zasady.
Przykładowe umowy wynajmu mieszkania.
Klika wzorów umów wynajmu mieszkania. Do pobrania, edycji lub wydruku ZA DARMO. 
Inne wzory pism.
Protokół przekazania mieszkania, wymówienie wysokości czynszu, wymówienie umowy i inne.
Ta ustaw obejmuje ochroną lokatorów dając najemcą więcej swobody niż wynajmującym.
Ogólne przepisy definiujące w świetle prawa wynajem i zależności jakie się z tym wiążą. Czytaj więcej!!!!!!!
\/\/\/\/ Na dole strony sprawdź ranking najpopularniejszych artykułów \/\/\/\/


Polecane artykuły
Praktyki oszustów. 
Jak rozpoznać oszusta podającego się za 
właściciela mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam wynajmiesz swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Oszuści na Gumtree. 
Jak rozpoznawać oszukane ogłoszenia na Gum- 
tree i innych portalach... 

Prowizja, kaucja, czysz na RATY. 
Trudno naraz zapłacić kilka tys. zł. za kaucje, 
prowizję i czynsz. Rozłóż je łatwo na RATY... 

Tanio wynajmuj. 
Jak zmniejszyć koszty wynajmu mieszkania... 

Warunki zawarcia najmu okazjonalnego.
Opisane warunki jakie musi spełnić umowa 
najmu okazjonalnego...
                                                                                   RELAMA

Ogłoszenia wynajmu