FacebookJeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa
                  oraz
                          nas znajomym. Dziękujemy.
Zapraszamy na Forum. Opisz swoje przygody, poznawaj historię innych, informuj o oszustach, zadawaj pytania, bierz udział w dyskusjach i wymieniaj się swoim doświadczeniem.

Podnoszenie czynszu wynajmu mieszkania


Podnoszenie czynszu lub innych  opłat za wynajmowane mieszkanie nie może zachodzić częściej niż co sześć miesięcy od dnia, w którym zaczęła obowiązywać ostatnia podwyżka. Wyjątek stanowi podwyżka za opłaty niezależne od właściciela. Są to takie opłaty jak czynsz administracyjny, ryczał za wodę, gaz, prąd, wywóz śmieci, odbiór ścieków itd. W takim przypadku wynajmujący ma obowiązek poinformowania na piśmie najemcy jakie to są opłaty i dlaczego zostały podniesione.

Wynajmujący chcąc podnieść czynsz lub inne opłaty za wynajmowane mieszkanie, musi wypowiedzieć ich aktualną wysokość do końca miesiąca. Przy czym podwyżka nie następuje od razu. Musi upłynąć trzymiesięczny okres wypowiedzenia lub dłuższy jeżeli taki został ustalony w umowie. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie. Popierz wzór wypowiedzenia wysokości czynszu.

Tylko w określonych przypadkach wartość podwyżki może przekroczyć próg 3% wartości odtworzeniowej lokalu (przeciętna wartość budowy 1mkw) w skali roku.

1. Za małe przychody z wynajmu mieszkania
W wypadku gdy przychody właściciela z wynajmowanego mieszkania nie starczają na utrzymanie mieszkania w odpowiednim stanie oraz nie zapewniają zwrotu poniesionych kosztów i zysku. 

W takiej sytuacji wynajmujący może podwyższyć czynsz w dwóch przypadkach. 
      • Do momentu zwrotu poniesionych kosztów. W skali roku jednak podwyżka nie może być większa niż:
         - 1,5% kosztów budowy lub zakupu mieszkania
         - 10% kosztów poniesionych na remont i inne trwałe ulepszenia wynajmowanego mieszkania.
      • Aby zapewnić sobie „godziwy zysk”
Jednak ustawa o ochronie praw lokatorów nie tłumaczy co to pojęcie oznacza i jakiej wysokości może być podwyżka.

2. Wielkość wskaźnika inflacji
Podwyżka czynszu wynajmu mieszkania może być większa niż 3% wartości odtworzeniowej mieszkania, jednak nie może przekraczać wskaźnika inflacji w poprzednim roku kalendarzowym. 

Sprawdź wskaźnik inflacji

Najemca może pisemnie zażądać od właściciela wynajmowanego mieszkania wyjaśnienia powodu podwyżki i jej kalkulacji. Wynajmujący ma 14 dni na pisemną odpowiedź. 

Po o trzymaniu wypowiedzenia wysokości czynszu za wynajmowane mieszkanie najemca ma dwa miesiące na:
      • Pisemnie odmówić przyjęcia podwyżki. Czego wynikiem będzie rozwiązanie umowy wynajmu
 mieszkania w momencie skończenia się okresu wypowiedzenia.
      • Odmówić przyjęcia podwyżki i rozpocząć sprawę w sądzie o ustalenie niezasadności lub jej zasadności w innej wielkości. Wtedy właściciel wynajmowanego mieszkania musi dowieść że podwyżka była zasadna.

> Wzór wypowiedzenia wysokości czynszu do pobrania. 

Artykuły tematycznie powiązane: 
Wstęp. Umowa najmu na zasadach ogólnych.
wyjaśnienie czym jest taka umowa i jakie przepisy definiują jej zasady. 
Omówienie najważniejszych elementów jakie powinna zawierać każda umowa najmu.
Przykładowe umowy wynajmu mieszkania.
Klika wzorów umów wynajmu mieszkania. Do pobrania, edycji lub wydruku ZA DARMO.
Inne wzory pism.
Protokół przekazania mieszkania, wymówienie wysokości czynszu, wymówienie umowy i inne.
Ta ustaw obejmuje ochroną lokatorów dając najemcą więcej swobody niż wynajmującym. 

Polecane artykuły
Praktyki oszustów. 
Jak rozpoznać oszusta podającego się za 
właściciela mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam wynajmiesz swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Oszuści na Gumtree. 
Jak rozpoznawać oszukane ogłoszenia na Gum- 
tree i innych portalach... 

Prowizja, kaucja, czysz na RATY. 
Trudno naraz zapłacić kilka tys. zł. za kaucje, 
prowizję i czynsz. Rozłóż je łatwo na RATY... 

Tanio wynajmuj. 
Jak zmniejszyć koszty wynajmu mieszkania... 

Warunki zawarcia najmu okazjonalnego.
Opisane warunki jakie musi spełnić umowa 
najmu okazjonalnego...
                                                                                   RELAMA

Ogłoszenia wynajmu