FacebookJeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa
                  oraz
                          nas znajomym. Dziękujemy.
Zapraszamy na Forum. Opisz swoje przygody, poznawaj historię innych, informuj o oszustach, zadawaj pytania, bierz udział w dyskusjach i wymieniaj się swoim doświadczeniem.

Lokator nie chce się wyprowadzić z wynajmowanego mieszkania.Najem ustaje automatycznie na mocy prawa po skończeniu się okresu wypowiedzenia. Gdy najemca po upływie tego okresu dalej zajmuje wynajmowane mieszkanie sprawę trzeba zanieść do sądu. Należy złożyć pozew i złączyć do niego kopie wypowiedzenia umowy wraz z dowodem jej doręczenia oraz dokument potwierdzający prawa właściciela do mieszkania tj. odpis z księgi wieczystej.

Sąd decyduje czy najemcy należy się otrzymanie lokalu socjalnego czy nie. Gmina w której znajduje się wynajmowane mieszkanie będzie musiała zorganizować najemcy mieszkanie socjalne.

Bez względu na to czy sąd przyznał najemcy mieszkanie socjalnie czy nie. Komornik ma prawo zatrzymać postępowanie eksmisyjne najemcy do czasu aż gmina lub dłużnik znajdzie lokal, w którym mógłby posłużyć do tymczasowego zamieszkania.

Jeżeli zajdzie taka sytuacja to właściciel ma prawo do odszkodowania od najemcy za poniesione straty o wielkości czynszu, jaki mógłby pobierać gdyby dalej wynajmował mieszkanie. W przypadku gdy odszkodowanie to nie pokrywa strat właściciela może on domagać się od byłego najemcy odszkodowania uzupełniającego. 

Artykuły tematycznie powiązane: 
Właściciel chce zamieszkać w mieszkaniu.
Okres wypowiedzenia w takiej sytuacja i jakiej formy odszkodowania może się domagać najemca od własciciela.
Wypowiedzenie gdy czynsz jest niższy niż 
3% wartości odtworzeniowej mieszkania.
Omówienie okresów wypowiedzenia. 
Wypowiedzenie umowy przez wynajmującego. 
Kiedy i z jakim okresem wypowiedzenie wynajmujący może rozwiązać umowę najmu.
Wypowiedzenie umowy przez najemcę.

W jakich przypadkach najemca może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia.
Polecane artykuły
Praktyki oszustów. 
Jak rozpoznać oszusta podającego się za 
właściciela mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam wynajmiesz swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Oszuści na Gumtree. 
Jak rozpoznawać oszukane ogłoszenia na Gum- 
tree i innych portalach... 

Prowizja, kaucja, czysz na RATY. 
Trudno naraz zapłacić kilka tys. zł. za kaucje, 
prowizję i czynsz. Rozłóż je łatwo na RATY... 

Tanio wynajmuj. 
Jak zmniejszyć koszty wynajmu mieszkania... 

Warunki zawarcia najmu okazjonalnego.
Opisane warunki jakie musi spełnić umowa 
najmu okazjonalnego...
                                                                                   RELAMA

Ogłoszenia wynajmu