FacebookJeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa
                  oraz
                          nas znajomym. Dziękujemy.
Zapraszamy na Forum. Opisz swoje przygody, poznawaj historię innych, informuj o oszustach, zadawaj pytania, bierz udział w dyskusjach i wymieniaj się swoim doświadczeniem.

Właściciel chce zamieszkać w mieszkaniu. Warunki i odszkodowanie.


Wypowiedzenie umowy gdy właściciel chce zamieszkać w mieszkaniu lub ktoś z jego najbliższej rodziny.
Okres wypowiedzenia i ewentualne odszkodowania dla najemcy.

Okresy wypowiedzenia: 
   1. Sześciomiesięczny okres wypowiedzenia.
Gdy właściciel chce zamieszkać osobiście w do tej pory wynajmowanym mieszkaniu lub ktoś z jego najbliższej rodziny (wstępni, zstępni lub osoba wobec której ma obowiązek alimentacyjny) i dotychczasowy lokator posiada tytuł prawny do innego mieszkania,
które może posłużyć jako lokal zamienny lub gdy wynajmujący zorganizuje mu lokal zamienny. W takim przypadku okres wypowiedzenia to sześć miesięcy.

   2. Trzyletni okres wypowiedzenia.
Gdy wynajmując lub ktoś z jego bliskiej rodziny chce zamieszkać w wynajmowanym mieszkaniu, a nie mają dla dotychczasowego najemcy lokalu zamiennego i najemcy nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu.


Jeżeli właściciel złamie powód wymówienie umowy tzn. nie zamieszka osobiście lub ktoś z jego najbliższej rodziny w wynajmowanym mieszkaniu przez okres do sześciu miesięcy od dnia ustania stosunku najmu z poprzednim najemcą.

W takim przypadku najemca może domagać się odszkodowania.

1. Powrót do mieszkania.
Ma prawo do powrotu do wynajmowanego mieszkania na warunkach jakie obowiązywały go przed ustaniem stosunku najmu.

2. Wyrównanie strat.
Właściciel będzie musiał zwrócić najemcy różnicę między czynszem wynajmu i innych opłat jakie ponosił, a tymi kosztami jakie poniósłby na gdyby nie musiał się wyprowadzić. Dotyczy to tylko jednego roku.

3. Odszkodowanie dla najemcy.
Właściciel zostanie ukarany pieniężnie i musi zapłacić najemcy kwotę odpowiadającą 15% wartości odtworzeniowej mieszkania. A to jest bardzo dużo.

4. Pokrycie kosztów przeprowadzki.
Właściciel także musi pokryć koszty przeprowadzi najemcy.

Wyjątek!

Ochrona przed utratą miejsca zamieszkania osób samotnych i starszych.
Jeżeli właściciel chce wypowiedzieć stosunek najmu na tej podstawie osobie, która w dniu wypowiedzenia ma co najmniej 75 lat i do końca okresu wypowiedzenie nie zdobyła praw zamieszkania w innym mieszkania oraz nie ma osób, które wobec niej posiadają obowiązek świadczeń alimentacyjnych. Ustanie stosunku wynajmu staje wchodzi w życie dopiero po śmierci tej osoby.

Artykuły tematycznie powiązane: 
Wypowiedzenie gdy czynsz jest niższy niż 
3% wartości odtworzeniowej mieszkania.
Omówienie okresów wypowiedzenia. 
Wypowiedzenie umowy przez wynajmującego. 
Kiedy i z jakim okresem wypowiedzenie wynajmujący może rozwiązać umowę najmu.
Wypowiedzenie umowy przez najemcę.

W jakich przypadkach najemca może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia. 
Opisane obowiązki, z których powinien się wywiązywać najemca. Według przepisów prawa.
Polecane artykuły
Praktyki oszustów. 
Jak rozpoznać oszusta podającego się za 
właściciela mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam wynajmiesz swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Oszuści na Gumtree. 
Jak rozpoznawać oszukane ogłoszenia na Gum- 
tree i innych portalach... 

Prowizja, kaucja, czysz na RATY. 
Trudno naraz zapłacić kilka tys. zł. za kaucje, 
prowizję i czynsz. Rozłóż je łatwo na RATY... 

Tanio wynajmuj. 
Jak zmniejszyć koszty wynajmu mieszkania... 

Warunki zawarcia najmu okazjonalnego.
Opisane warunki jakie musi spełnić umowa 
najmu okazjonalnego...
                                                                                   RELAMA

Ogłoszenia wynajmu