FacebookJeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa
                  oraz
                          nas znajomym. Dziękujemy.
Zapraszamy na Forum. Opisz swoje przygody, poznawaj historię innych, informuj o oszustach, zadawaj pytania, bierz udział w dyskusjach i wymieniaj się swoim doświadczeniem.

Wypowiedzenie umowy przez wynajmującego.


Także zasady wypowiedzenia umowy wynajmu mieszkania określają Kodeks cywilny i Ustawa o ochronie lokatorów. 
Wynajmujący ma mniejszą swobodę wypowiedzenia umowy niż najemca ponieważ ograniczają go przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów.
Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie i doręczone pocztą za potwierdzeniem odbioru lub osobiście. Pismo musi zawierać przyczynę wypowiedzenia umowy.

Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najemcy na miesiąc do przodu gdy:   1. Gdy najemca po pisemnym upomnieniu przez właściciela nadal:
        • Użytkuje lokal wbrew postanowieniom umowy.
        • Użytkuje lokal nie zgodnie z jego przeznaczeniem (np. mieszkanie wykorzystuje jako siedzibę firmy).
        • Nie wywiązuje się ze swoich obowiązków konserwacji, napraw, wymiany. Przez co mieszkanie ulega
           zniszczeniu.
        • Swoim zachowaniem zakłóca porządek domowy. Wynikiem czego są skargi innych lokatorów
           budynku.
        • Dewastuj, niszczy pomieszczenia i urządzenia przeznaczone do wspólnego użytkowania przez
           lokatorów (np. korytarze, klatki schodowe, windy)

Zapoznaj się z obowiązkami najemcy.

   2. Zaległości płatności 
Nie płaci czynszu przynajmniej od trzech miesięcy (jeżeli miał go uiszczać raz na miesiąc) lub innych należności wynikających z użytkowania wynajmowanego mieszkania (np. rachunki za prąd, gaz, wodę itd.). Przy czym został poinformowany pisemnie przez właściciela o zamiarze wypowiedzenie i został mu wyznaczony dodatkowy miesięczny termin na uregulowanie wszystkich należności z tytuły wynajmowania mieszkania.

   3. Podnajął
Bez zgody właściciela wynajmowanego mieszkania. Podnajął je komuś innemu lub przekazał je w całości albo w części do użytkowania innej osobie.

   4. Budynek w którym mieści się wynajmowane mieszkanie będzie remontowany lub wyburzany.
W takiej sytuacji najemca przeprowadza się do lokalu zamiennego na koszt wynajmującego.

   5. Gdy czynsz najmu nie przekracza 3% wartości odtworzeniowej mieszkania w skali roku.

   6. Właściciel chce zamieszkać w mieszkaniu osobiście lub ktoś z jego najbliższej rodziny.

   7. Inne powody do sądu
Jeżeli właściciel chce rozwiązać umowę z innych powodów niż wymienione wyżej lub gdy strony nie potrafiły miedzy sobą uzgodnić terminu i warunków rozwiązania umowy. Można skierować sprawę do sądu aby orzekł rozwiązanie umowy i nakazał opuszczenie lokalu przez najemcę.

Artykuły tematycznie powiązane: 
Wypowiedzenie umowy przez najemcę.
W jakich przypadkach najemca może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia. 
Opisane obowiązki, z których powinien się wywiązywać najemca. Według przepisów prawa.
Omówienie obowiązków właściciela dt. stanu wynajmowanego mieszkania. Według Ustawy o ochranie praw lokatorów.
Co to jest. Ile aktualnie wynosi. Jak obliczyć 3% wartości odtworzeniowej lokalu.
Polecane artykuły
Praktyki oszustów. 
Jak rozpoznać oszusta podającego się za 
właściciela mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam wynajmiesz swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Oszuści na Gumtree. 
Jak rozpoznawać oszukane ogłoszenia na Gum- 
tree i innych portalach... 

Prowizja, kaucja, czysz na RATY. 
Trudno naraz zapłacić kilka tys. zł. za kaucje, 
prowizję i czynsz. Rozłóż je łatwo na RATY... 

Tanio wynajmuj. 
Jak zmniejszyć koszty wynajmu mieszkania... 

Warunki zawarcia najmu okazjonalnego.
Opisane warunki jakie musi spełnić umowa 
najmu okazjonalnego...
                                                                                   RELAMA

Ogłoszenia wynajmu