FacebookJeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa
                  oraz
                          nas znajomym. Dziękujemy.
Zapraszamy na Forum. Opisz swoje przygody, poznawaj historię innych, informuj o oszustach, zadawaj pytania, bierz udział w dyskusjach i wymieniaj się swoim doświadczeniem.

Warunki zawarcia najmu okazjonalnego.


Aby umowa wynajmu można było uznać za umowę wynajmu okazjonalnego musi ona spełniać kilka warunków.

   1. Wynajmowane mieszkanie  musi być użytkowane do celów mieszkalnych.
   2. Wynajem mieszkania nie może być częścią działalności gospodarczej właściciela. Musi to zrobić jako
       osoba fizyczna.
   3. Umowę najmu okazjonalnego można zawrzeć tylko na określony czas, który nie może wynosić więcej
       niż 10 lat.

Ponadto jeśli nie zostaną spełnione dane formalności umowa najmu okazjonalnego nie będzie ważna i będzie się ja traktować jak umowę najmu na zasadach ogólnych.

Istotnie elementy umowy:

     1. Forma pisemna.
         Umowa musi być sporządzona w formie pisemnej.

     2. Miejsce i data sporządzenia umowy.

     3. Określenie  stron umowy
         • Trzeba podać imiona i nazwiska wynajmującego i najemcy.
         • Adresy miejsca zamieszkania.
         • Numery dowodów osobistych.
         • Numery NIP.
         • Numery PESEL.

     4. Opisanie wynajmowanego mieszkania.
         • Dokładny adres.
         • Liczbę pomieszczeń.
         • Powierzchnię wynajmowanego mieszkania.
         • Numer księgi wieczystej jeżeli lokal ją posiada.
         • Wymienić meble i inne sprzęty, które zawiera mieszkanie. W formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

     5. Czas na jaki zostaje zawarta.
         • Podać dokładny czas obowiązywania umowy. Jednak nie dłuższy niż 10 lat. Po minięciu tego
           czasu umowa wygasa.

     6. Wysokość czynszu i inne opłaty.

     7. Własnoręczny podpis obu stron. 

     8. Załączono do niej oświadczenie najemcy, które zostało sporządzone w formie katu
         notarialnego, w którym najemca dobrowolnie poddaje się eksmisji.


     9. Najemca podaje informacje do jakiego lokalu może się przenieść w wypadku eksmisji. 

   10. I ma pisemną zgodę właściciela tego mieszkania na zamieszkanie w nim.

   11. Umowa musi być zarejestrowana w urzędzie skarbowym.


Artykuły tematycznie powiązane: 
Najem okazjonalny wstęp.
Kilka słów czym jest najem okazjonalny i jaka co go różni od zwykłego wynajmu mieszkania.
Omówienie umowy wynajmu.
Dokładne omówienie umowy wynajmu mieszkania na zasadach ogólnych oraz praw i obowiązków najemców i wynajmujących. 
Kategoria: Podstawowe informacje.
Podstawowe informacje, które trzeba wiedzieć gdy zamierza się wynająć mieszkanie.
Średnie ceny wynajmu mieszkań
Średnie ceny dla każdej dzielnicy osobne i podzielone pod względem wielkości mieszkania.
Polecane artykuły
Praktyki oszustów. 
Jak rozpoznać oszusta podającego się za 
właściciela mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam wynajmiesz swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Oszuści na Gumtree. 
Jak rozpoznawać oszukane ogłoszenia na Gum- 
tree i innych portalach... 

Prowizja, kaucja, czysz na RATY. 
Trudno naraz zapłacić kilka tys. zł. za kaucje, 
prowizję i czynsz. Rozłóż je łatwo na RATY... 

Tanio wynajmuj. 
Jak zmniejszyć koszty wynajmu mieszkania... 

Warunki zawarcia najmu okazjonalnego.
Opisane warunki jakie musi spełnić umowa 
najmu okazjonalnego...
                                                                                   RELAMA

Ogłoszenia wynajmu