FacebookJeśli pomogliśmy Ci daj nam plusa
                  oraz
                          nas znajomym. Dziękujemy.
Zapraszamy na Forum. Opisz swoje przygody, poznawaj historię innych, informuj o oszustach, zadawaj pytania, bierz udział w dyskusjach i wymieniaj się swoim doświadczeniem.

Wzór nadania wykonalności aktowi notarialnemu.Dokument do pobrania
Czekając na pobranie pliku. Przeczytaj polecany artykuł.
Dokument zacznie się pobierać po wybraniu artykułu.
Dla właścicieli
Dla najemców
Wynajmuj mieszkanie szyb- ko, bez prowizji i pośred- ników. Dowiedź się więcej... Rozłóż pierwszy czynsz, kaucje i prowizję. Na nieobciążające raty.


Warszawa, 28 sierpnia 2011r.

Sąd Rejonowy w Warszawie
Dla Warszawy Żoliborza
Wydział II Cywilny
ul. Kocjana 33
01-101 Warszawa

Wierzyciel: Jan Kowalski
zam. ul. Skierniewicka 84/67
12-345 Warszawa

Dłużnik: Marcin Kiniuk
zam. ul. Nowy Świat 89/86
21-523 Warszawa


Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
aktowi notarialnemu

Wnoszę o:
1.   nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu z dnia 12 marca 2011r., nr rep. 563/98, sporządzonemu przez notariusza Jana Nowaka prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. Kopernika 78, ze wskazaniem, że Marcin Kiniuk zobowiązany jest opróżnić lokal mieszkalny nr 9 w budynku położonym przy ul. Nowy Świat 89/78 w Warszawie,
2.   zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych,
3.   doręczenie wierzycielowi odpisu postanowienia wraz z klauzulą wykonalności.

Jan Kowalski
…………………………..
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
1.   żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy,
2.   odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo wierzyciela do lokalu mieszkalnego,
3.   potwierdzenie zgłoszenia umowy najmu lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego,
4.   potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej.

Artykuły tematycznie powiązane: 
Podwyżka czynszu wynajmu. 
Kiedy właściciel może podnieść czynsz wynajmu, jak często i ile podwyżka może wynosić.
Omówienie umowy wynajmu.
Omówienie na podstawie Ustawy i Kodeksu cywilnego zasad wynajmu mieszkań. 
Przykładowe umowy wynajmu mieszkania.
Klika wzorów umów wynajmu mieszkania. Do pobrania, edycji lub wydruku ZA DARMO.
Protokół przekazania mieszkania, wymówienie wysokości czynszu, wymówienie umowy i inne.
Średnie ceny wynajmu.
Średnie ceny wynajmu dla każdej dzielnicy największych miast Polski.
Polecane artykuły
Praktyki oszustów. 
Jak rozpoznać oszusta podającego się za 
właściciela mieszkania... 

Agencjom dziękujemy! 
Sam wynajmiesz swoje mieszkanie dużo 
lepiej. Nie płać już prowizji pośrednikom... 

Oszuści na Gumtree. 
Jak rozpoznawać oszukane ogłoszenia na Gum- 
tree i innych portalach... 

Prowizja, kaucja, czysz na RATY. 
Trudno naraz zapłacić kilka tys. zł. za kaucje, 
prowizję i czynsz. Rozłóż je łatwo na RATY... 

Tanio wynajmuj. 
Jak zmniejszyć koszty wynajmu mieszkania... 

Warunki zawarcia najmu okazjonalnego.
Opisane warunki jakie musi spełnić umowa 
najmu okazjonalnego...
                                                                                   RELAMA

Ogłoszenia wynajmu